پـروژه تالار اداره کل آموزش و پرورش کهریزک

پـروژه تالار اداره کل آموزش و پرورش کهریزک به متراژ 1200 متر مربع در 3 طبقه