• به وبسایت رسمی شرکت توسعه عمران استودان خوش آمدید...
  • ورود
  • عضویت
آقای علی جلیلیان
رئیس هیئت مدیره
مهندس حسین جلیلیان
کارشناس ارشد عمران
مهندس میر علی کبیری
کارشناس عمران
خانم ساناز کشوری
کارشناس مدیریت
خانم نگین دوست محمدی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
مدیرحسابداری
مدیر حسابداری
تکنسین وحید میری
تکنسین تاسیسات
تکنسین محسن شیخ سفلی
تکنسین برق
مهندس اکبر میری
کارشناس مکانیک - تاسیسات
مهندس محمد شیخ سفلی
کارشناس برق و الکترونیک
مهندس فردین مرادی
کارشناس مکانیک سیالات